Brussels Airport bevestigt opstart Shanghai-route eind oktober

Eind oktober vorig jaar werd in Peking, tijdens een bezoek van premier Charles Michel aan China, een intentieverklaring ondertekend over de route Brussel-Shanghai.

Read the original article: shanghai china - BingNieuws