‘China leidt technologische innovatie’

China wordt met name gedreven door een omvangrijke groep consumenten ... Iets meer dan een kwart van de onderzochte bestuurders verwacht dat Shanghai de komende vier jaar de meest belangrijke hub zal zijn voor technologische innovatie.

Read the original article: shanghai china - BingNieuws