De wittebroodsweken van China en Vaticaan – wordt Taiwan de dupe?

Om de preek van pastoor Li Fanyuan te horen, beklimmen een paar honderd katholieken op een vroege zondagochtend in maart de heuvel ten westen van Shanghai waar de Sheshan ... de gesprekken die het Vaticaan en China voeren over nieuw aan te stellen ...

Read the original article: shanghai china - BingNieuws