E&Y: ‘China telt meeste beursintroducties’

120 ondernemingen werden tijdens het eerste semester in Shanghai geïntroduceerd op de beurs en het aantal te Shenzhen was 126. Samen dus 246 bedrijven die in China beursgenoteerd werden via de zgn. A-aandelen. Ernst & Young rekende na dat dit 303% hoger ...

Read the original article: shanghai china - BingNieuws