Hongkong 20 jaar weer bij China (4) toekomst van economische integratie

Het kon deze status tien jaar aanhouden precies omdat Hongkong voor buitenlandse schepen de toegangspoort voor China was. In 2013 liet de vrijhandelszone in Shanghai echter cabotage toe en werd hierin gevolgd door de havens van Qingdao, Shenzhen en Nansha.

Read the original article: shanghai china - BingNieuws