McKinsey-rapport over zelfrijdende voertuigen in China

Sinds 2007 heeft China de VS overvleugeld als de grootste voertuigenmarkt ... De Chinese overheid steunt wel de ontwikkeling door het vergunnen van testzones zoals te Jiading/Shanghai en te Xiong’an b...

Read the original article: shanghai china - BingNieuws