Rusland en China zijn duidelijk voor Trump: ‘Jullie hebben in Azië niets te zoeken’

CRIEKEMANS: Het is niet de eerste keer dat China en Rusland gezamenlijk militaire oefeningen doen. Beide landen hielden samen bijvoorbeeld een negental maritieme oefeningen. Voor deze samenwerking was ...

Read the original article: shanghai china - BingNieuws