Russische online handel toenemend gedomineerd door China

Vermits we het toch onrechtstreeks hebben over de kleinhandel in China, vermelden we het recentste nieuws uit de Financial Times dat de Britse keten ‘Marks & Spencer’ haar laatste van de 10 voormalige vestigingen op het vasteland te Shanghai sluit.

Read the original article: shanghai china - BingNieuws