Zware transformator via Antwerpen naar China

In Antwerpen is een zware transformator met bestemming Shanghai overgeladen van een lichter op een zeeschip. Door zijn gewicht en afmetingen was dit zelfs voor Antwerpen een uitzonderlijke vracht. Het binnenschip Bel Air bracht de 536 ton zware en 13,6 ...

Read the original article: shanghai china - BingNieuws